top of page
6T7A7630.jpg

תקנון שימוש והזמנות באתר ומדיניות ביטולים

מידע כללי:

 1. "האתר" - אתר האינטרנט של קדמה - טוקטוק אלונה.

 2. "החברה" – קדמה - טוקטוק אלונה.

 3. "הקונה" מתייחס ליחיד או רבים זכר או נקבה.

 4. כתובת האתר: www.tuktukalona.co.il ,www.kedma-alona.comעל שלוחות הדומיין ,משמש להזמנת השירותים המוצעים באתר.

 5. הרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 6. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין קדמה - טוקטוק אלונה לבין הקונים באתר.

 7. קדמה - טוקטוק אלונה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם לקונה באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות החברה, שלא על פי תקנון זה.

 8. קדמה - טוקטוק אלונה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת.

 9. קדמה - טוקטוק אלונה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ולא תישא באחריות על כך.

 10. המשתמשים באתר רשאים לבצע שימוש בשירותי החברה למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושם האישי בלבד, ולא למטרה אחרת.

מדיניות ביטולים

1.      ביטול טיול פרטי -

ניתן לבטל טיול שטח עד 5 ימי עסקים מראש ולקבל החזר כספי מלא (בניכוי עמלות חיוב כרטיס אשראי 5%).

במידה והביטול יתבצע פחות מ- 5 ימי עסקים ממועד הטיול, לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי. במקרה זה תוכלו לקבוע מועד אחר וזאת עד חודשיים מהמועד המקורי של ההזמנה. דחיית המועד מעבר לשלושה חודשים תתבצע בתשלום נוסף של 120 ש"ח.

2.      ביטול טיול קבוצתי/ פעילות קבוצתית/ אירוע -

טיול קבוצתי/ פעילות קבוצתית/ אירוע של קבוצה או משפחה ניתן לבטל עד 10 ימי עסקים מראש ולקבל החזר כספי מלא (בניכוי עמלות חיוב כרטיס אשראי 5%).

במידה והביטול יתבצע פחות מ- 10 ימי עסקים ועד 48 שעות מהמועד שנקבע, יגבה סכום של 25% מעלות ההזמנה הנרכש. במידה והביטול יתבצע פחות מ- 2 ימי עסקים מהמועד שנקבע, יגבה סכום של 50% מעלות ההזמנה  שנרכש.

ההודעה על ביטול תתבצע בכתב למייל tuktuk.alona@gmail.com

3. ביטול אירוע או טיול קבוצתי במקרה של מצב בטחוני שאינו מאפשר לקיים את האירוע נאפשר לדחות למועד חלופי , או לבטל עד 5 ימים לפני מועד האירוע, המקדמה תוחזר בניכוי 5% תשלום של אשראי.

4. ביטול טיול שטח לפרטיים במקרה של מצב בטחוני נאפשר דחיה למועד אחר בטווח של שנה.


מחירים והטבות

 1. קדמה - טוקטוק אלונה רשאית להציע מבצעים והטבות בלעדיות לקונים באתר בלבד, כפי שיפורסם על ידי החברה.

 2. קדמה - טוקטוק אלונה תהא רשאית להפסיק כל הטבה או לשנות מחירים וללא הודעה מוקדמת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע למי שהשלים רכישה עפ"י ההטבה.

 3. קדמה - טוקטוק אלונה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. המבצעים וההטבות נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של קדמה - טוקטוק אלונה.

 

 השירותים באתר

 1. קדמה – טוקטוק אלונה רשאית לשנות מעת לעת את השירותים שהיא מציעה לרבות המסלולים, משך הטיולים, המדריכים ונקודות היציאה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. מוצר שירד מהאתר אינו מחייב את קדמה - טוקטוק אלונה.

 אבטחת מידע ופרטיות

 1. המידע הנמסר בעת ביצוע הזמנה, מיועד רק על מנת לספק ללקוח את המוצרים והשירותים המבוקשים.

 2. קדמה - טוקטוק אלונה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה.

 3. המידע הנדרש יועבר לחברת האשראי בלבד, לצורך השלמת ההזמנה.

 4. מילוי הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה כי פרטיו יוחזקו במאגר מידע  של קדמה - טוקטוק אלונה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.

 5. לקונה באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי קדמה - טוקטוק אלונה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

 6. משתמשים המתנגדים לשימוש בפרטיהם האישיים ו/או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר הלקוחות של קדמה - טוקטוק אלונה ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לשירות הלקוחות של החברה. אחרת ראשית החברה למשלוח דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. לקונה תינתן האפשרות לבטל הסכמתו לקבלת דיוור כאמור בכל הדרכים הקבועות בחוק.

זכויות יוצרים

 1. כל התמונות, התוכן , המוצרים המופיעים באתר, הינן רכושה הבלעדי של קדמה - טוקטוק אלונה ומוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל.

 2. החברה אינה לוקחת אחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשים ורשאית למנוע פרסום תכנים המפרים את האמור לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו וכן למחוק תכנים אלה.

 3. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם קדמה - טוקטוק אלונה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 4. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך.

 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר האינטרנט של החברה, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

דרכי ההתקשרות

התקשרות עם קדמה אלונה בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של קדמה אלונה:

אימייל: tuktuk.alona@gmail.com

טלפון: 055-6637470 

כתובת: פארק אלונה סמוך למי קדם

שעות פעילות: המתחם פתוח בכל ימי השבוע, טיולים ואירועים בהזמנה ובתיאום מראש.

bottom of page